За нас

Ние сме компания, която от 1990 г. изцяло се занимава с обезвреждането и оползотворяването на отпадъци, предлагайки услуги за управление по протежение на целия процес – като износители, нотификатори и специализирани посредници между производителя и крайните чуждестранни и национални съоръжения.

Също така сме свързани със съоръжения за оползотворяване и преработка на отпадъци на територията на цяла Италия.

Услугите ни се допълват и от консултации по отношение на бюрократичните, разрешителните и административните аспекти на обезвреждане на отпадъци. Това е истински ``пълен пакет`` в управлението на отпадъци, с цел да предоставим на компаниите опита ни по отношение на най-добрия начин за управление на различните видове отпадъци в съответствие с действащите разпоредби

ИНФОРМАЦИЯ

    I accept the Privacy Policy

    This site is protected by reCAPTCHA and the
    Google Privacy Policy and Terms of Service apply.