Нашите услуги

servizi-e-consulenza-ambientale
servizi-e-consulenza-ambientale

Посредничество за отпадъци

В СЪТРУДНИЧЕСТВО С НАШЕТО СВЪРЗАНО ДРУЖЕСТВО ECOEXPORT SRL (ЕКОЕКСПОРТ), ПРЕДОСТАВЯМЕ УСЛУГИ ЗА ПОДДРЪЖКА В ОБЛАСТТА НА ИЗНОСА И ПОСРЕДНИЧЕСТВОТО КАТО НОТИФИКАТОРИ, С ЦЕЛ ПОЛУЧАВАНЕТО НА НЕОБХОДИМИТЕ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ТРАНСГРАНИЧЕН ТРАНСПОРТ НА ОТПАДЪЦИ, КАКТО СЕ ПРЕДВИЖДА В ЕВРОПЕЙСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО (РЕГЛАМЕНТ НА ЕС 1013/2006 г.).

Екологични консултации

Нашият персонал е в състояние да Ви предостави техническа екологична консултантска услуга, която напълно следва управлението, разрешителните и административни практики, свързани с трансграничния транспорт на отпадъци.
servizi-e-consulenza-ambientale
servizi-e-consulenza-ambientale

Управление на отпадъците

ЗАНИМАВАМЕ СЕ С ОБЕЗВРЕЖДАНЕТО, ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕТО И ПЪЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ, ВИНАГИ ПРЕДЛАГАЙКИ НАЙ-ДОБРОТО РЕШЕНИЕ В ЗАВИСИМОСТ ОТ РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ. СЛЕД ГОДИНИ ОПИТ, ИЗБРАХМЕ СЪОРЪЖЕНИЯ В ИТАЛИЯ И В ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ, КОИТО ПРЕРАБОТВАТ ОПАСНИ И НЕОПАСНИ, ТВЪРДИ И ТЕЧНИ ОТПАДЪЦИ.

Трансграничен износ

Проследяваме трансграничния транспорт на отпадъци до избрани инсталации в рамките на Европейската общност: съоръжения за изгаряне, сметища, инсталации за оползотворяване и преработване. Подготвяме практиките за управление на отпадъците като нотификатори по протежение на цялата верига по отношение на бюрократичния, разрешителния, логистичния и административния процес.