Политика относно „бисквитките“ на www.ecovalsabbia.it/

„Бисквитките“, както и други подобни идентификатори, представляват малки пакети от информация, които се изпращат и запазват върху устройството на потребителя. Предназначението им е да помагат на собственика на Уебсайта да предоставя услугите си в съответствие с целите, описани в настоящия документ.

Използването на идентификатори за определени цели може да изисква Вашето съгласие. Можете да оттеглите даденото от Вас съгласие по всяко време, като следвате инструкциите, описани в настоящия документ.

 

Дейности, които са необходими за функционирането на Уебсайта и предоставянето на конкретната услуга

Уебсайтът използва „бисквитки“ и други идентификатори, за да извършва дейности, които са необходими за функционирането му или за предоставянето на конкретната услуга. За тези цели не се изисква съгласието на потребителите. Всеки потребител може да блокира действието на идентификаторите, като промени настройките на браузъра или устройството си, следвайки подробните инструкции, описани в настоящия документ. Това обаче може да доведе до проблеми с функционирането на сайта, респективно до невъзможност за предоставяне на конкретната услуга.

 

●      Защита от спам

Този вид услуга представлява анализиране на данните за активност на Уебсайта, сред които е възможно да има и лични данни на потребителите, за целите на отсяването частта от трафика, класифицирана като спам под формата на съобщения и съдържание.

Google reCAPTCHA

Google reCAPTCHA е услуга за защита от спам, предоставяна от Google LLC или от Google Ireland Limited в зависимост от географската точка, от която е осъществен достъп до Уебсайта.

Използването на reCAPTCHA се осъществява в съответствие с Политиката за поверителност и Условията за ползване на Google.

Обработвани лични данни: „бисквитки“ и данни за ползване.

Място на обработване: САЩ – Политика за поверителност; Ирландия – Политика за поверителност. Приложима е рамката за защита на лични данни Privacy Shield.

 

 

 

 

Други дейности

Основни действия и функционалности 

 

Уебсайтът използва „бисквитки“ и други идентификатори, за да осигури основни действия и функционалности, които позволяват на потребителите да осъществят достъп до определени части от предоставяната услуга и улесняват комуникацията между потребителите и собственика.

●     Използване на платформи за чат в реално време

Този вид услуга позволява на потребителите да осъществят достъп до външни платформи за чат в реално време директно от страниците на Уебсайта. Тези платформи осигуряват контакт на потребителите с екипа за поддръжка на клиенти на Уебсайта.

Този вид услуга може да събира данни за сърфиране и данни за ползване от страниците, на които услугата е инсталирана, дори и когато потребителите не я ползват активно. Също така е възможно разговорите в платформите да се записват.

Tawk.to уиджет (tawk.to ltd.)

Tawk.to уиджет (widget) е услуга за използване на платформата за чат в реално време Tawk.to, поддържана от tawk.to ltd.

Обработвани лични данни: „бисквитки“; данни, съобщени по време на използването на услугата; данни за ползване

Място на обработване: Великобритания – Политика за поверителност.

 

 

Персонализирана услуга

Уебсайтът използва „бисквитки“ и други идентификатори, за да може да предоставя персонализирана услуга на потребителите, като подобрява качеството на опциите за запазване на предпочитания и осигурява връзка с външни мрежи и платформи.

●     Показване на съдържание от външни платформи

Този тип услуга Ви позволява да разглеждате и достъпвате съдържание, съхранявано на външни платформи, директно от страниците на уебсайта.

Този тип услуга може да събира трафични данни за сърфиране на страниците, на които услугата е инсталирана, дори и когато потребителите не я използват активно.

Google Maps уиджет (widget)

Google Maps е услуга за визуализация на географски карти, предоставяна от Google LLC или от Google Ireland Limited в зависимост от географската точка, от която е осъществен достъп до Уебсайта. Услугата позволява показването на такъв тип съдържание на страниците на Уебсайта.

Обработвани лични данни: „бисквитки“ и данни за ползване.

Място на обработване: САЩ – Политика за поверителност; Ирландия – Политика за поверителност. Приложима е рамката за защита на лични данни Privacy Shield.

 

Измерване на параметри

Уебсайтът използва „бисквитки“ и други идентификатори, за да измерва активност и да анализира поведението на потребителите по време на сърфиране с цел подобряване на предоставяната услуга.

●      Анализиране на данни

Услугите от тази категория позволяват на собственика да следи и анализира активността на Уебсайта, като могат да се използват и за отчитане на поведението на потребителите.

Google Analytics

Google Analytics е услуга за анализ на уебсайтове, предоставяна от Google LLC или от Google Ireland Limited (обединени по общото название “Google”) в зависимост от географската точка, от която е осъществен достъп до съответния уебсайт. Google събира данни, за да следи и анализира активността на нашия Уебсайт, да изготвя доклади по темата и да ги споделя с други услуги на Google.

Google може също така да използва събраните данни за филтриране и персонализиране на собствени реклами.

Обработвани лични данни: „бисквитки“ и данни за ползване.

Място на обработване: САЩ – Политика за поверителност – отказ от участие; Ирландия – Политика за поверителност – Отказ от участие. Приложима е рамката за защита на лични данни Privacy Shield.

 

 

 

Как да дадете или оттеглите съгласието си

Потребителите могат да дадат или оттеглят съгласието си относно използването на „бисквитки“ и други идентификатори, като изразят предпочитанията си при появата на известието за приемане на бисквитки. Предпочитанията могат да се актуализират чрез съответните уиджети (widgets) за съгласие и предпочитания в приложимите случаи.

Потребителите могат да управляват предпочитанията си относно идентификаторите и директно от настройките на собственото си устройство. Например, могат да забранят съхраняването на външни идентификатори върху устройството си. Също така, настройките на браузъра и устройството позволяват изтриването на вече съхранявани идентификатори, включително тези, които запаметяват първоначално даденото от потребителя съгласие. Информация за управлението на идентификатори чрез най-употребяваните браузъри може да бъде намерена на следните адреси: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari и Microsoft Internet Explorer.

Относно идентификаторите, съхранявани от трети лица, потребителите могат да настройват предпочитанията си и да оттеглят съгласието си, като използват предоставения линк за отказ от участие (в приложимите случаи), следват инструкциите в политиките за поверителност на третите лица или се свържат директно с третите лица.

Независимо от казаното, изрично уведомяваме потребителите, че могат да следват инструкциите, предоставени от YourOnlineChoices (ЕС), Network Advertising Initiative (САЩ) и Digital Advertising Alliance (САЩ), DAAC (Канада), DDAI (Япония) или от други подобни услуги. Този тип инициативи позволяват на потребителите да настроят предпочитанията си за следене спрямо повечето инструменти за рекламиране. Собственикът съветва потребителите да се възползват от тези ресурси в допълнение към информацията, предоставена в настоящия документ.

 

Собственик и администратор на данни

Eco Valsabbia S.R.L.

Via Miro Bonetti, 7

25085 Gavardo BS

P.IVA: 01599780986

Ел. адрес на собственика: estero@ecovalsabbia.it

Собственикът на Уебсайта не осъществява технически контрол върху съхраняването на „бисквитки“ и други идентификатори от трети лица в контекста на използването на услугите на Уебсайта. Поради това всяка информация, отнасяща се до идентификатори, съхранявани от трети лица, има насочващ характер. За да добият пълна информация относно тези въпроси, учтиво молим потребителите да се запознаят с политиките за поверителност на третите лица-доставчици на услуги, упоменати в настоящия документ.

С оглед обективната сложност на материята, свързана с технологиите за „бисквитки“ и други идентификатори, съветваме потребителите да се обърнат към собственика в случай на нужда от допълнителна информация относно използването на идентификатори от Уебсайта.

 

 

●      Дефиниции и препратки към правни документи

Лични данни (или само данни)

Всяка информация, която позволява, пряко или непряко, или разгледана съвкупно с друга информация, включително единен граждански номер, идентифицирането или възможността да бъде идентифицирано дадено физическо лице.

Данни за ползване

Информация, събирана автоматично чрез Уебсайта (или чрез външни доставчици на услуги, опериращи през Уебсайта), която може да включва: IP адресите или имената на домейните на компютрите, използвани от потребителите на уебсайта; URI адреси (Uniform Resource Identifier); времето и начина на подаване на заявка до сървъра; големината на получения в отговор файл; цифровият код, съдържащ отговора на сървъра (успешен резултат, грешка и пр.); местоположение (държава); характеристиките на браузъра и операционната система, използвани от потребителя; времеви данни за всяко посещение (напр. времето, прекарано на всяка страница от Приложението); данни за маршрута на сърфиране из Приложението с конкретно упоменаване на последователността на посещаване на страниците; и други параметри относно операционната система на устройството и/или IT средата на потребителя.

Потребител

Лицето-ползвател на уебсайта, което съвпада със субекта на данни, ако не е упоменато друго.

Субект на данни

Физическото лице, до което се отнасят събираните лични данни.

Обработващ лични данни (или надзираващ лични данни)

Физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора по начина, описан в настоящата Политика за поверителност.

Администратор на лични данни (или собственик)

Физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни, включително мерките за сигурност, свързани с функционирането и използването на този Уебсайт. Администраторът на лични данни е собственикът на Уебсайта, ако не е упоменато друго.

Уебсайт (или Приложение)

Средството за събиране и обработване на лични данни на потребителя.

Услуга

Услугата, предоставяна от този Уебсайт, описана в условията за ползване (в приложимите случаи) и на самия Уебсайт/Приложение.

Европейски съюз (ЕС)

Освен ако е упоменато друго, всички споменавания на Европейския съюз в настоящия документ се отнасят към настоящите държави членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство.

„Бисквитка“

„Бисквитки“ и идентификатори, представляващи малки пакети данни, съхранявани върху браузъра на потребителя.

Идентификатор

Всяка технология, включително „бисквитки“, която позволява съхраняването на информация или достъпването на вече съхранявана информация върху устройството на потребителя.

От правна страна

Настоящата Политика за поверителност е изготвена на основата на различни законови разпоредби, сред които Чл. 13/14 от Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните).

Политиката за поверителност се отнася само за този Уебсайт, освен ако в документа е упоменато друго.

 

Последно обновяване: 17.04.2020

iubenda е хостинг доставчикът, който съхранява съдържанието на този уебсайт и събира само лични данни, необходими за неговото функциониране.

Покажи пълната Политика за поверителност